Sonraí Teagmhála Oifigí Áitiúil - Local Office Contact Details

Ceatharlach I An Cabhán I An Clár I Corcaigh I Dún na nGall I Baile Átha Cliath I Gaillimh I Ciarraí I Cill Dara I Cill Chainnigh I Laoise I Liatroma I Luimneach I An Longfort I I Maigh Eo I An Mhí I Muineachán I Uíbh Fhailí I Ros Comáin I Sligeach I Tiobraid Árann Thuaidh I Tiobraid Árann Theas I Port Láirge I Iarmhí I Loch Garman I Cill Mhantáin I

Carlow | Cavan |Clare | Cork |Donegal | Dublin | Galway |Kerry | Kildare |Kilkenny | Laois |Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath |Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo |Tipperary NorthTipperary South | Waterford | Westmeath | Wexford |Wicklow |

Apply on line for certificates at www.certificates.ie

We are also on Twitter: Civil Registration @civilreg_irl

Please contact your chosen office to confirm opening times as times are subject to change.

Ceatharlach

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Compléacs Ospidéal Naomh Damhnait, Bóthar Áth í, Ceatharlach.
Dé Luain - Déardaoin 09:30-12:30 & 14:00-16:00
Dé hAoine 09:30-12:30 (Dúnta san iarnóin)
059-9136542 / 059-9136594 / 059-9136321

Carlow
Civil Registration Service.
St Dympna's Hospital Campus, Athy Road, Carlow
Opening Hours: Mon - Thursday 09:30 - 12.30 & 14.00 - 16:00 Friday 9:30 - 12:30 Closed Friday PM
Contact: 059 9136542

An Cabhán

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Lóiste an Gheata, Lisdarn, An Cabhán
Dé Luain, Dé Mairt,  Déardaoin agus Dé hAoine  10:00-12:00 & 14:00-15:30
Dé Céadaoin Dúnta
Guthán:049-4371709 / 0494373272 Facs: 049- 4371709

Cavan
Civil Registration Service. Gate Lodge, Lisdaran, Cavan.
Monday, Tuesday Thursday & Friday :10.00 - 12.00 and 14:00 to 15:30
Wednesday : CLOSED
Contact: 049 4371709 or 049 4373272 Fax: 049 4371709. 

An Clár
An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Ionad 'Sandfield', Inis Co. An Chláir
Dé Luain - Dé hAoine: 09:15-16:00
Guthán:065-6868050 crs.midwest@hse.ie

Maidir le Páirtnéireacht Sibhialta nó Pósadh cur glaoch ar 061-483760 nó 061-483763

Oifig Um Chlárú Sibhialta, Ionad Sláinte, Inis Díomáin, Co. An Chláir
Dé Luain - Dé hAoine: 09:15 - 12:30 & 14:00 - 16:00
Guthán: 065 7071143 crs.midwest@hse.ie

Maidir le Páirtnéireacht Sibhialta nó Pósadh cur glaoch ar 061-483760 nó 061-483763

Oifig Um Chlárú Sibhialta, Ionad Sláinte, Bóthar Chill Chaoi, Cill Rois, Co. An Chláir
Dé Céadaoin - Déardaoin: 09:30 – 12.00 & 14:00 - 16:00
Guthán: 065 9054200 crs.midwest@hse.ie

Maidir le Páirtnéireacht Sibhialta nó Pósadh cur glaoch ar 061-483760 nó 061-483763

Clare
Civil Registration Service.
Sandfield Centre, Ennis, Co. Clare
Opening Hours: Mon - Fri 09:15 - 16:00
Contact: 065 6868050 crs.midwest@hse.ie

Civil Registration Service.
Health Centre, Ennistymon, Co. Clare
Opening Hours: Mon - Fri 09:15 - 12:30 & 14:00 - 16:00
Contact: 065 7071143 crs.midwest@hse.ie

Civil Registration Service.
Health Centre,Kilkee Road, Kilrush, Co. Clare
Opening Hours: Wednesday & Thursday 09:30 – 12.00 & 14:00 - 16:00
Contact: 065 9054200 crs.midwest@hse.ie

Please note that Civil Marriage/Partnership appointments for Limerick City & County and Co Clare are held at St Camillus Hospital, Shelbourne Rd, Limerick. Contact 061:483760 and 061:483763.

Corcaigh
An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Cuirt Adelaide, Sráid Adelaide, Corcaigh, Contae Chorcaí
Dé Luain - Dé Céadaoin: 09:00-16:30
Déardaoin: 09:00-16:30 (16:30-19:30 Coinne Páirtnéireacht Sibhialta nó Pósadh amháin)
Dé hAoine: 09:00-15:30
Guthán: 021-4275126 Facs: 021-4270280 R-Phost: crs@hse.ie

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, 9 An Ceann Thiar, Mala, Contae Chorcaí
Dé Céadaoin - Déardaoin: 09:30-12:30 & 14:00 - 17:00 Déardaoin (17:00-19:00 Coinne Páirtnéireacht Sibhialta nó Pósadh amháin)
Guthán 022-50230

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Cúil na nGarrán, An Sciobairín, Contae Chorcaí
Dé Luain & Déardaoin: 09:30-13:00
Dé Máirt: 09:30-12:30
Guthán 028-40570

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ospidéal Pobail, Baile Chaisleáin Bhéarra, Contae Chorcaí
Dé Máirt: 09:00-12:30
Guthán 027-70004

Cork
Civil Registration Service & Civil Registrar of Marriages & Civil Partnerships
Adelaide Court, Adelaide Street, Cork
Opening Hours: Monday to Wednesday 09:00 - 16:30; Thursday 09:00 - 16:30 (16:30 - 19:30 for marriage or civil partnership notifications by appointment only); Friday 09:00 - 15:30
Contact: 021 4275126 Fax: 021 4270280; Email: crs@hse.ie

Civil Registration Service, Births, Deaths, Marriages & Civil Partnerships
9 Westend, Mallow, Co. Cork
Opening hours: Wednesday & Thursday 09:30 - 12.30 & 14:00 to 17:00
(Thursday 17:00 – 19:00 Marriage & Civil Partnership notifications by appointment only)
Contact: 022 50230

Coolnagarrane, Skibbereen, Co. Cork
Opening Hours: Monday & Thursday 09:30 – 13:00; Tuesday 09:30 - 12:30
Contact: 028 40570

Community Hospital, Castletownbere, Co. Cork
Opening Hours: Tuesday only 9:00 - 12:30
Contact: 027 70004

Civil Registration Service - Birth & Death Registration only

Jerome O'Sullivan, Western Road, Clonakilty, Co Cork
Opening Hours: By appointment only
Contact: 023 8833784

Marion Dennehy, Bank House, Bantry, Co Cork
Opening Hours: By appointment only
Contact: 027 50892

Dún na nGall
An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, An Tionah Sláinte, Bóthar Chnoc an Choiligh, Bun Crannacha, Co. Dhún na nGhall
Dé Luain - Déardaoin: 09:15-12:15 & 13:15-16:15 (Dé Máirt go dtí 17:15)
Dé hAoine: 09:15-13:00 & 14:00-15:30
074 9362196 birthsdeaths.marriages@hse.ie

An tSeirbhís Um Chláru Sibhialta, Teach Tír Chonaill, Leitir Ceannain, Co. Dhún na nGhall
Dé Luain - Dé hAoine 09:15 - 16:30 (Déardaoin go dtí 19:30)
074 9123771 / 074 9123772 birthsdeaths.marriages@hse.ieChlarú Sibhialta, Ionad Curaim Phríomhúil, Srath an Urláir, Co. Dhún na nGhall.

Dé Luain - Déardaoin: 09:30 - 16:30 ( Dé Máirt: 18:00)

Dé hAoine: 09:30 - 15:30 (Nuair atá Cláraitheoir ar fáil)

074 9191729 nó 074 9191730 birthsdeaths.marriages@hse.ie

 

Donegal

Buncrana Civil Registration Service, Civil Registration Office,
Buncrana Health Clinic,Cockhill Road,Buncrana,Co. Donegal.
Opening Hours: Monday-Thursday: 09:15 - 12.15 & 13:15 - 16:15 (late opening Tuesday to 17:15)
Friday: 09:15 - 13:00 & 14:00 - 15:30
Phone: 074 9362196 birthsdeaths.marriages@hse.ie

Letterkenny Civil Registration Service, Tirconaill House, (St. Conal's Campus), Letterkenny, Co. Donegal
Opening Hours: Monday-Friday 09:15 - 16:30 (late opening Thursday to 19:30)
Phone: 074 9123771 / 074 9123772 birthsdeaths.marriages@hse.ie

Stranorlar/Ballybofey Civil Registration Service, Donegal PCCC HQ, St. Joseph's Hospital, Stranorlar, Co. Donegal
Opening Hours: Monday-Thursday: 09:30 - 16:30 (late opening Tuesday to 18:00), Friday 09:30 - 15:30 (with the exception of afternoons when the Registrar is off-site conducting civil ceremonies)
Contact: 074 9191729 or 074 9191730 birthsdeaths.marriages@hse.ie

Baile Átha Cliath
An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Teach Joyce, 8/11 Sráid Lombard Thoir, Baile Átha Cliath 2, Co. Bhaile Átha Cliath
Dé Luain - Dé hAoine 09:00-16:30
01-8638200

Dublin
Civil Registration Service, Joyce House, 8/11 Lombard Street East, Dublin 2.
Opening Hours: 09.00 - 16:30 Mon- Fri (through lunch) Phone: 01 8638200
Serving of three month notice for marriage/civil partnership is by appointment only

Civil Registration Service, Sir Patrick Duns Hospital, Lower Grand Canal Street, Dublin 2
(Marriage and Civil Partnership Ceremonies only)
All enquires should be directed to Joyce House Tel (01) 8638200

Gaillimh

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Seirbhísí Príomhúla, Pobail & Curam Leanúnach, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - an tIarthar, 25 Bóthar an Chaisleán Nua, Gaillimh
Dé Luain - Dé hAoine: 09:30-16:30
Guthán 091-546277 Facs: 091-582028

An tSeirbhís Um Chláru Sibhialta, An tIonad Sláinte, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe
Dé Máirt: 10:00-13:00 & 14:00-16:30
Déardaoin: 13:30-16:30
Guthán 090-9646247

Galway
Civil Registration Service, Community Services, 25 Newcastle Road, Galway,
Opening Hours: 09:30 to 16:30 Mon-Fri
Contact: 091 546277 Fax: 091 582028

Civil Registration Service, Health Centre, Ballinasloe, Co. Galway
Opening Hours: Tues 10:00 - 13:00 & 14:00 - 16:30, & Thurs 13:30 - 16:30
Contact: 090 9646247

Eilish O'Neill, Health Centre, Athenry, Co. Galway
Issue of Certificates of Deaths only
Opening Hours: Mon & Thurs 13:30 - 14:30
Contact: 091 844274

Tony Duffy, Pinegrove, Mountbellew, Co. Galway
Opening Hours: By appointment
Contact: 090 9679329

Mary Carey, Sky Road, Clifden Co. Galway
Opening Hours: Tues & Thurs 18:30 - 20:00
Contact: 095 21383

Seán Connolly, Frass, Glenamaddy, Co. Galway
Opening Hours: Mon -Fri 12:30 - 14:30
Contact: 094 9659716

Maureen Gavin, Bohoona, Spiddal, Co. Galway
Opening Hours: Tues & Thurs 10:00 - 12:00
Contact: 091 553177

Ita Ryan, Health Centre, Vicar Street, Tuam, Co. Galway
Opening Hours: Mon & Fri 10:30 - 12:30 & 14:30 - 16:30
Contact: 093 24396

Ciarraí
An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Bóthar na Siúrach Iosef, Cill Áirne, Contae Chiarraí
Dé Luain - Déardaoin: 09:30-13:15 & 14:00 - 16:15
Dé hAoine: 09:30-12:45 & 14:00-16:15
Guthán 064-6632251

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ráth Teas, Trá Lí, Contae Chiarraí
Dé Luain - Dé hAoine: 09:30-16:15
Guthán 066-7184500

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ionad Sláinte, Tailte an Ospidéil Pobail, Lios Tuathail, Contae Chiarraí
Guthán 068-21222 (Coinne amháin)

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ospidéal Pobail Chorca Dhuibhne, An Daingean, Contae Chiarraí
Dé Céadoain: 14:00 - 16:30
Guthán 066 9150353

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Aonad Altranais Pobail an Neidín, Neidín, Contae Chiarraí
Dé Luain - Dé hAoine: 09:00 - 13:00 & 15:00 - 16:30
064 6679504

Kerry
Civil Registration Service & Civil Registrar of Marriages & Civil Partnerships
Sister Joseph's Road, Killarney, Co. Kerry
Opening Hours: Monday - Thursday 09:30 – 13:15 & 14:00 - 16:15 Friday 09:30 – 12.45 & 14:00 – 16:15
Contact: 064 6632251

Civil Registration Service, Kerry Community Services, Rathass, Tralee, Co. Kerry
Issue of Certificates only:
Opening Hours: Monday - Friday 09:30 - 16:15
Contact: 066 7184500

Registration of Births & Deaths:
Opening Hours: Wednesday only 09:00 - 12:30 & 14:00 - 16:30
Contact: 066 7195632

Civil Registration Service, Health Centre, Community Hospital, Listowel, Co. Kerry
Opening Hours: by appointment
Contact: 068 21222066 9150353

Civil Registration Service, West Kerry Community Hospital, Dingle, Co. Kerry.
Issue of Certificates and Registration of Births & Deaths only. Opening Hours: Wednesday only 14:00 – 16:30
Contact: 066 9150353

Civil Registration Service, Kenmare Community Nursing Unit, Kenmare, Co. Kerry.
Opening Hours: Monday to Friday 09:00 – 13:00 & 15:00 - 16:30
Contact: 064 6679504

Cill Dara
Aonad 5, Coimpléasce Oifig agus Fóillíochta Mhóin Réad, Bóthar Mhóin Réad, Nás, Cill Dara
Gach eolas: 045-887660

Kildare
Civil Registration Service, Unit 5, Monread Office and Leisure Complex, Monread, Naas, Co Kildare
For opening hours and other information contact: 045 887660

Cill Chainnigh
Oifig Um Chlárú Sibhialta, Ionad Cúram Pobail, Faiche Shéamais, Cill Chainnigh, Co. Chill Chainnigh.
Dé Luain - Déardaoin: 09:30 - 13:00 & 14:00 - 16:00
Dé hAoine: 09:30 - 13:00 (Dúnta san Iarnóin)
056-7784708 / 056-7784711 / 056-7784756
R-Phost: crs.kilkenny@hse.ie

Kilkenny
Civil Registrar of Marriages & Civil Partnership
HSE Offices, Lacken, Kilkenny. 056 7784114

Civil Registration Service & Civil Registrar of Marriages & Civil Partnership
Community Services, County Clinic, James Green, Kilkenny
Opening Hours: Monday - Thursday 09:30 - 13:00 & 14:00 - 16:00 Friday 09:30 - 13:00
Contact: 056 7784756 / 056 7784711 056 7784708 Email : crs.kilkenny@hse.ie

Laoise

Ionad Sláinte, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port Laoise, Co. Laoise 057 8692800   

Luan – Aoine    9.30 r.n. – 1.45 i.n.

Laois
Civil Registration Service, Health Centre, Dublin Road, Portlaoise, Co. Laois 057 8692800  

Monday – Friday       9.30am – 1.45pm

Liatroma
Chláru Sichialta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Sráid na Liatroma, Cora-Droma-Rúisc, Co. Liatroma.
Dé Luain, Dé Céadaoin, Déardaoin & Dé hAoine*: 09:30-12:30 & 13:30 - 16:30 (Dúnta Dé hAoine ag 15:30)
Dé Mairt: 19:30 - 12:00 & 13: 16:30
Guthán 071 9650349 birthsdeaths.marriages@hse.ie

Leitrim
Carrick-On-Shannon Civil Registration Service, Community Care Office, Leitrim Road, Carrick on Shannon, Co. Leitrim
Opening Hours: Monday, Wednesday, Thursday & Friday* 09:30 - 12.30 & 13:30 - 16:30, (*Friday close at 15:30)
Tuesday: 09:30 - 12.00 - 13:00 - 16:30
Phone: 071 9650349 birthsdeaths.marriages@hse.ie

Luimneach
Oifig Um Chláru Sibhialta, Ospidéal Naomh Camillus, Bóthar Shiol Broinn, Luimneach
DéLuain - Dé hAoine: 10:00 - 12 noon & 14:00 - 15:30
Guthán061 483960 & 061 483901 crs.midwest@hse.ie

Oifig Um Chláru Sibhialta, Ionad Sláinte Chill Mocheallóg, Cill Mocheallóg, Co. Luimnigh
Dé Luain - Dé hAoine: 09:30 - 12:00 & 14:00 - 16:00
Guthán063 98192 crs.midwest@hse.ie

Oifig Um Chlárú Sibhialta, Bosca PO 644, Ionad Sláinte, Caisleán Nua Thiar, Co. Luimnigh.
Dé Luain - Dé hAoine: 09:15 - 13:15 & 14:00 - 16:00
Guthán 069 66661 crs.midwest@hse.ie

Limerick
Civil Registration Service, St. Camillus Hospital, Shelbourne Road, Limerick
Opening Hours: Mon - Fri: 10.00 - 12 noon & 14:00 - 15:30
Contact: 061 483960 & 061 483901 crs.midwest@hse.ie

Civil Registration Service, Health Centre, Kilmallock, Co. Limerick
Opening Hours: Mon - Fri 09:30 - 12:00 & 14:00 - 16:00
Contact: 063 98192 crs.midwest@hse.ie


Civil Registration Service, Health Centre, Newcastle West, Co. Limerick
Opening Hours: Mon - Fri 09:15 - 13:15 and 14:00 - 16:00
Contact: 069 66661 crs.midwest@hse.ie

Please note that Civil Marriage/Partnership appointments for Limerick City & County and Co Clare are held at St Camillus Hospital, Shelbourne Rd, Limerick. Contact 061:483760 and 061:483763.

An Longfort
Ionad Sláinte, Bóthar Bhaile Átha Cliath, An Longfort, Co. An Longfoirt
Dé Luain - Dé Céadaoin: 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:00
043 3332226 / 043 3332227

Longford
Civil Registration Service, Health Centre, Dublin Road, Longford
Opening Hours: Mon - Wed 9:30 - 12:30 & 14:00 - 16:00
Contact: 043 3332226 / 043 3332227.Seirbhíse Um Chlárú Sibhialta, Ionad Sláinte Margada an Fhéir, Sráid Eoin, Droichead Átha, Contae Lú
Dé Luain -  Déardaoin: 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:30
Dé hAoine: 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:15
Guthán 041 9875755

Seirbhíse Um Chláru Sibhialta, Ionad Seirbhísí Pobail, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Dún Dealgan, Contae Lú. Dé Luain, Dé Mairt agus Déardaoin: 09:30-12:30 & 14:00-16:30; Dé Céadaoin: 9:30 - 12.30 agus Dé hAoine: 9:30-12:30 & 14:00-16:15. Guthán 042 9385447 Facs: 042 9333814

Louth
Civil Registration Service, Haymarket Health Centre, John Street, Drogheda, Co. Louth
Opening Hours: Mon-Thurs: 09:30 - 12.30 & 14:00 - 16:30; Friday: 09:30-12:30 & 14:00-16.15. From 5th December

Contact: 041 9875755

Civil Registration Service, Community Services, Dublin Road, Dundalk
Opening Hours: Mon, Tues & Thurs 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:30; Wed 9:30 - 12.30 only; Fri 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:15. Contact: 042 9385447 Fax: 042 9333814

Maigh Eo
An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ceanncheathrú Naomh Muire, Caisleán a'Bharraigh, Contae Mhaigh Eo
Dé Luain - Déardaoin 09:30 - 12.45  &14:00 - 16:15

Dé hAoine: 09:30-12:45  Dúnta san Iarnóin
Guthán 094 9023249

Mayo
Civil Registration Service, St. Mary's Headquarters, Castlebar, Co. Mayo.
Opening Hours: Monday- Thursday 09:30 - 12:45 & 14:00 - 16:15

Friday: 09:30 - 12:45 Afternoon Closed 
Contact: 094 9023249

An Mhí
Seirbhíse Um Chlárú Sibhialta, Ionad Fiontraíochta, Bóthar Bhaile Átha Troim, An Uaimh, Contae na Mí Guthán 046 9098600 / 046 9098601  Fax Number 046 9098690

Dé Luain,-De hAoine 10:00 - 12:00 

Dé Luain, De Máirt, Déardaoin & De hAoine  14:00 - 15:30
Dé Ceadaoin Afternoon  - By Appointment 

Meath
Civil Registration Service, Navan Enterprise Centre, Trim Road, Navan, Co. Meath. Tel: 046 9098600 / 046 9098601   Fax Number:  046 9098690

Monday - Friday: 10:00 - 12:00
Monday, Tuesday, Thursday & Friday  14:00 - 15:30
Wednesday Afternoon -  By Appointment 


Muineachán
Seirbhíse Um Chlárú Sibhialta, Aonad Cúraim Áitiúil, Rúscaigh, Muineach, Contae Mhuineacháin
Dé Luain - DéhAoine: 09:30 - 12:30 (Coinne Amháin)
Guthán 047 30444

Monaghan
Civil Registration Service, Monaghan Local Health Care Unit, Rooskey, Co. Monaghan
Opening Hours: Monday to Friday 09:30 - 12:30 by appointment only. Contact 047 30444 mornings only.

Uíbh Fhailí
An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ionad Sláinte, Bóthar Ardáin, An Tulach Mhór Co. Uíbh Fhailí
Dé Luain: 09:30 r.n to 12:30i.n and 2.00i.n to 4.15i.n 
Dé Máirt: 09:30 r.n to 12:30i.n and 2.00pi.n to 4.15i.n
Dé Céadaoin: 09:30 r.n to 12:30i.n and 2.00i.n to 4.15i.n 
Déardaoin: 09:30 r.n - 12:30i.n
Dé hAoine:Dúnta
Guthán 057 9359534 / 057 9359560

Offaly

With effect from Monday February 27th 2017
Civil Registration Service, Health Centre, Arden Road, Tullamore, Co Offaly
Tel :057 9359534 / 057 9359560
Opening Hours:
Monday - 09:30am to 12:30pm and 2:00pm to 4:15pm
Tuesday - 09:30am to 12:30pm and 2:00pm to 4:15pm
Wednesday - 09:30am to 12:30pm and 2:00pm to 4:15pm
Thursday - 09:30am to 12:30pm
Friday - Closed all day

Ros Comáin
An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - an tIarthar, Oifigí an Rialtais, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin.
DéLuain - Déardaoin: 09:30 - 13:00 & 14:00 - 16:30
Dé hAoine (Coinne Amháin)
Guthán 090-6637507 / 37508

Roscommon
Civil Registration Service, HSE, Government Buildings, Convent Road, Roscommon
Opening Hours: Monday - Thursday 09:30 - 13:00 & 14:00 - 16:30
Friday by appointment only please contact the office in advance of attending Contact 090-6637507/37508 (direct)

 Sligeach

Chlárú Sibhialta, Teach Markievicz, Sráid na Beáirice, Sligeach, Co. Sligeach.

Dé Luain - Déardaoin: 09:15 - 16:45 (Dé Céadaoin - 19:30)

Dé hAoine: 09:15 - 16:30

071 9155115 birthsdeaths.marriages@hse.ie

Sligo
Sligo Civil Registration Service, Community Care Office, Markievicz House, Sligo
Opening Hours: Monday-Thursday 09:15 - 16:45 (late opening Wednesday to 19:30)Friday 09:15 - 16:30
Phone: 071 9155115 birthsdeaths.marriages@hse.ie

Tiobraid Árann Thuaidh

Oifig Um Chlárú Sibhialta, Ionad Sláinte Tigh Eoin, An tAonach, Co. Thiobraid Árann.

Dé Luain - Dé hAoine: 09:15 - 12:30 & 14:00 - 16:00

067 46480 & 067 46481 crs.midwest@hse.ie

Maidir le Páirtnéireacht Sibhialta nó Pósadh cur glaoch ar 067 - 46480

Oifig Um Chlárú Sibhialta, Ionad Cúram Sláinte Príomhúil, Bóthar an Teampaill Mhóir, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann

Dé Luain - Dé hAoine: 09.30 - 12:30 & 14:00 - 16:00

0505 31252 crs.midwest@hse.ie

Maidir le Páirtnéireacht Sibhialta nó Pósadh cur glaoch ar 067 - 46480

Tipperary North
Civil Registration Service, Tyone Health Centre, Nenagh, Co. Tipperary
Opening Hours: Monday - Friday 09:15 - 12.30 & 14:00 - 16:00
Contact: 067 46480 & 067 46481 crs.midwest@hse.ie

To book a Civil Marriage/Partnership appointment, please telephone 067 - 46480

Civil Registration Service, Primary Care Centre, Templemore Road, Roscrea, Co. Tipperary
Opening Hours: Monday - Friday 09.30 - 12:30 & 14:00 - 16:00
Contact: 0505 31252 crs.midwest@hse.ie

To book a Civil Marriage/Partnership appointment, please telephone 067 - 46480

Tiobraid Árann Theas

Ionad Cúram Pobail, An Bóthar Iartharach, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann.

Dé Luain - Déardaoin: 10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00

052 6177204 / 052 6177205  crs.clonmel@hse.ie

An tSeirbhís úm Chlárú Sibhialta, Ionad Cúram Pobail, Bóthar Pill, Carriag na Siúire, Co. Thiobraid Árann.

Dé Máirt & De hAoine: 10:00 - 12:00

051 645263

An tSeirbhís úm Chlárú Sibhialta, Ionad Cúram Pobail, Caiseal, Co. Thiobraid Árann.

Dé Mairt 14:30 - 16:30 Dé Céadaoin & DehAoine: 09:30 - 13:00

062 70477

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ionad Cúram Pobail Naomh Uinsinn, Baile Thiobraid Árann, Co. Thiobraid Árann.

Dé Máirt & Déardaoin: 10:00 - 12:00

062 82114

Tipperary South
Civil Registration Service, Births, Deaths, Marriages & Civil Partnerships Community Services, Western Road, Clonmel, Co. Tipperary
Opening Hours: Monday - Thursday 10:00 - 12.00 & 14:00 - 16:00
Contact: 052 6177204 / 052 6177205  crs.clonmel@hse.ie

Civil Registration Service, Health Centre,  Carrick-on-Suir, Co. Tipperary
Opening Hours: Tues & Fri only 10:00 - 12:00
Contact: 051 645263

Civil Registration Service, Health Centre, The Green, Cashel, Co. Tipperary
Opening Hours: Tues 14:30 - 16:30 Wed & Fri 09:30 - 13:00
Contact: 062 70477

Civil Registration Service, Health Centre, St. Vincent's Hospital, Tipperary Town, Co. Tipperary
Opening Hours: Tuesdays & Thursdays 10:00 -12:00
Contact: 062 82114

Port Láirge

Ionad Cúram Pobail, Bóthar Chorcaigh, Port Láirge, Co. Phort Láirge.

Dé Luain - Dé hAoine: 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:00

051 842824 / 051 842825 Facs: 051 842811

 An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ospidéal Naomh Sheosamh, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge

Dé Luain & Dé Céadaoin: 10:00 - 12.00 & 14:00 - 16:00

058 20900

Waterford
Waterford City: Civil Registration Service, Births, Deaths, Civil Registrar of Marriages & Civil Partnerships
Community Services, Cork Road, Waterford
Opening Hours: Mon- Fri 09:30 -12:30 & 14:00 to 16:00

Contact: 051 842824 / 051 842825 Fax: 051 842811

Dungarvan: Civil Registration Service, Births, Deaths, Civil Registrar of Marriages & Civil Partnerships
St. Joseph's Hospital, Dungarvan, Co. Waterford
Opening Hours: Monday & Wednesday 10:00 - 12.00 & 14:00 - 16:00
Contact: 058 20900

Iarmhí

Ionad Sláinte, Bóthar an Longfoirt, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí.

Dé Luain: 10:00 - 15:30 & Dé Céadaoin: 10:00 - 15:30

044 9395099 & 044 9395098

Westmeath

Civil Registration Service, Health Centre, Mullingar, Co. Westmeath
Opening Hours: Mon 10:00am - 3:30pm (open through lunch) and Wed 10:00am - 3:30pm (open through lunch)
Contact: 044 9395099 & 044 9395098

Civil Registration Service, Primary Care Centre, Clonbrusk, Athlone, Co. Westmeath
Opening Hours: Tues 9:00-4:00 (open through lunch); Wed/Thurs/Fri 9:00-12.30
Contact: 09064 24601 & 09064 24884

 Loch Garman

Ospidéal Ely, An Port Mór Loch Garman

Dé Luain - Dé hAoine: 09:30 - 16:00

053 91 85753 / 053 91 85754 / 053 91 85755

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ionad Cúram Pobail, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman.

Dé Céadaoin & Déardaoin: 10:00 - 12:00

053 92 43706 / Facs: 053 - 9233469

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ionad Cúram Pobail, Guaire, Co. Loch Garman.

Dé Máirt: 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:00

Déardaoin: 09:30 - 12:00 (Déardaoin, san iarnóin - Coinne amháin)

053 94 21374

An tSeirbhís Um Chláru Sibhialta, Ionad Cúram Pobail, Ros Mhic Treoin, Co. Loch Garman.

Dé Máirt - Déardaoin: 14:00 - 16:00

051 440200

Wexford
Civil Registration Service, Births, Deaths, Marriages
Ely Hospital, Ferrybank, Wexford :

Monday - Friday 09:30-16:00
Contact: Tel 053 91 85753 Te:l 053 91 85754 Tel: 053 91 85755

Civil Registration Service, Births, Deaths, Civil Registrar of Marriages & Civil Partnerships
Enniscorthy Health Centre, Millpark Road, Enniscorthy, Co. Wexford
Opening Hours: Wed & Thurs 10:00 - 12.00
Contact: 053 92 43706 / Fax: 053 - 9233469

Civil Registration Service, Births, Deaths, Marriage
Gorey Health Centre, Hospital Grounds, Gorey, Co. Wexford
Opening Hours: Tuesday 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:00 Thursday 09:30-12:00

Thursday afternoons - Marraige Notifications by appointment only
Contact: 053 94 21374

Please note that due to unforseen circumstances Civil Registration Service is not currently available at Gorey Health Centre.  This service continues to be available at Ely Hospital, Wexford, Health Centre, Enniscorthy, Co. Wexford and Health Centre, New Ross, Co. Wexford. 

Civil Registration Service, New Ross Health Centre, Hospital Grounds, New Ross, Co. Wexford
Opening Hours: Tues & Thurs 14:00 - 16:00
Contact: 051 440200

Cill Mhantáin

An tSeirbhís Um Chlárú Sibhialta, Ionad Sláinte, Ionad Cathrach, An tSráid Mhór, Bré, Cill Mhantáin.

Dé Luain - Dé hAoine: 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:00

01 2744323

 Wicklow
Civil Registration Service, Health Centre, Civic Centre, Main Street, Bray, Co. Wicklow
Opening Hours: Mon-Fri 09:30 - 12:30 & 14:00 - 16:00
Contact: 01 2744323


Private Registrars

Before certificates can be issued, documentation must be submitted from Private Registrars to the Civil Registration Service and entered into the Registers. The mandatory serving of 3 months notice to marry or enter into a civil partnership cannot be completed at these offices please see the list of HSE Registrar of Marriages and Civil Partnerships on this website.

Kathleen Ryan, 87 Fernhill, Arklow, Co Wicklow
Opening Hours: by appointment
Contact: 0402 33011

Margaret O'Toole, School Heights, Carnew, Co Wicklow
Opening Hours: by appointment
Contact: 05394 26260

Carmel Kavanagh, Health Centre, Rathdrum, Co Wicklow
Opening Hours: Thurs only 10:00 - 12:00
Contact: 0404 46231